Michał Martyński

PUBLIKACJE NAUKOWE


Monografie


 1. Orkiszewski M., Martyński M., Pruchniewski D., Uszkodzenia wielonarządowe w urazach miednicy u dzieci, KAW, Warszawa, pod red. S. Sobolski, 1984,39.
 2. Martyński M., Zastosowanie testu przepływowo – ciśnieniowego do wczesnej oceny skuteczności leczenia operacyjnego wodonercza u dzieci, Biblioteka A.M. w Poznaniu, 1987
 3. Martyński M., Wodonercze - objawy, czynnościowe badania diagnostyczne, leczenie i powikłania W: Wrodzone uropatie zastoinowe u dzieci - wybrane zagadnienia, 1996, 18 - 26. Chirurgia Paediatrica Posnaniensis, Poznań, 1996
 4. Martyński M., Wprowadzenie do badań urodynamicznych, W: Badania urodynamiczne u dzieci, 1999, 28 – 34, Chirurgia Paediatrica Posnaniensis, Poznań, 1999.
 5. Martyński M., Dysfunkcje pęcherza moczowego w zwężeniach ujścia zewnętrznego cewki moczowej u dziewcząt W: Badania urodynamiczne u dzieci, 1999, 90 – 93, Chirurgia Paediatrica Posnaniensis, Poznań, 1999.
 6. Jankowski A., Martyński M., Urazy jamy brzusznej u dzieci W: Urazy jamy brzusznej u dzieci, 2000, 5 – 8, Chirurgia Paediatrica Posnaniensis, Poznań, 2000.
 7. Martyński M., Jankowski A. Urazy dróg moczowych u dzieci W: Urazy jamy brzusznej u dzieci, 2000, 11 - 20, Chirurgia Paediatrica Posnaniensis, Poznań, 2000.
 8. Jankowski A., Martyński M., Kaźmierski M., Przypadek późno rozpoznanego pourazowego zwężenia cewki moczowej u 14 – letniego chłopca W: Urazy jamy brzusznej u dzieci, 2000, 21 – 24, Chirurgia Paediatrica Posnaniensis, Poznań, 2000.
 9. Jankowski A, Martyński M., Powikłania w urologii dziecięcej – wybrane zagadnienia W: Powikłania w chirurgii dziecięcej, 2002, 122-132, Chirurgia Paediatrica Posnaniensis, Poznań, 2002.
 10. Martyński M., The Mechanism of Voiding., in Disorders of the Pelvic Floor., Zysk i S-ka Wyd. Poznań, 2006, 3, 35-36
 11. Martyński M., Diagnostic Investigations in the Pelvic Floor Disorders., in Disorders of the Pelvic Floor., Zysk i S-ka Wyd. Poznań, 2006, 5, 46
 12. Martyński M., Ultrasonography in the Assesement of the Uretero-Vesical Junction., in Disorders of the Pelvic Floor., Zysk i S-ka Wyd. Poznań, 2006, 5, 54
 13. Martyński M., Diagnostic Investigations in the Pelvic Floor Disorders. MCU., in Disorders of the Pelvic Floor., Zysk i S-ka Wyd. Poznań, 2006, 5, 66-67
 14. Martyński M., Bladder Dysfunction in the Disorders of Pelvic Floor., in Disorders of the Pelvic Floor., Zysk i S-ka Wyd. Poznań, 2006, 14, 256-265.

Prace oryginalne


 1. Martyński M., Sarrazin O., Jankowski A., Bernardczyk K., Diagnostyka i leczenie wrodzonych odpływów pęcherzowo - moczowodowych u niemowląt, Probl.Chir.Dziec.,1985,12,71 - 73.
 2. Bernardczyk K., Jankowski A., Sarrazin O., Martyński M., Wodonercze u dzieci do pierwszego roku życia, Probl.Chir.Dziec.,1985,12,38 - 40.
 3. Jankowski A., Zieliński W., Martyński M., Wrodzona dysplazja nerek u noworodków i niemowląt, Urol.Pol.,1986,39,253 - 258.
 4. Jankowski A., Martyński M., Wrodzone skręcenie prącia u dzieci, Ped.Pol.,1986,61,105 - 107.
 5. Jankowski A., Martyński M., Nowak J., Bernardczyk K., Zengteller G., Mezoblastycczny nerczak wrodzony (nephroma mesoblasticum congenitum) u noworodków i niemowląt Urol.Pol.,1987,40,127 - 132.
 6. Jankowski A., Bernardczyk K., Martyński M., Leczenie powikłań zwężenia ujścia cewki moczowej u dziewcząt, Mat.Nauk.Konf.Nauk.Sekcji Urol.Dziec.PTChDz,Gdańsk, 1987,106 - 109.
 7. Martyński M., Jankowski A., Zieliński W., Anwendung des pressure/flow Testes in der fruehen postoperativen Phase nach operativer Korrektur kongenitaler Ureterabgangstenosen Akt.Probl.d.Kinderchir.,wyd.:Friedrich - Schiller - Universitaet,Jena, 1987,246 - 248.
 8. Orkiszewki M., Martyński M., MAGPI - przemieszczenie ujścia i plastyka żołedzi w leczeniu spodziectw żołędziowych w rowku zażołędnym, Urol.Pol., 1987,40,110.
 9. Martyński M., Jankowski A., Zieliński W., Zastosowanie testu przepływowo - ciśnieniowego do wczesnej oceny skuteczności leczenia operacyjnego wodonercza u dzieci Urol.Pol., 1989,41,7 - 13.
 10. Jankowski A., Warzywoda M., Zieliński W., Martyński M., Ropień miąższu nerkowego u dzieci, Pol.Przegl.Chir., 1990,62,385 - 389.
 11. Jankowski A., Martyński M., Współistnienie wad dróg moczowych z wrodzonym brakiem nerki, Mat.Nauk.Konf.Nauk.Sekcji Urol.Dziec.PTChDz,Gdańsk, 1990,65 – 69.
 12. Błaszczyński M., Jankowski A., Martyński M., Ocena wyników leczenia operacyjnego odpływów wstecznych pęcherzowo- moczowodowych u dzieci metodą Politano-Leadbetter Wiad. Lek., 1998, 60, supp.3, 40 – 48.
 13. Kroll P., Jankowski A., Martyński M., Dopęcherzowe podawanie atropiny w leczeniu nadczynności wypieracza u dzieci, Wiad. Lek., 1998, 60, supp.3, 87 – 91.
 14. Kroll P., Jankowski A., Martyński M., Elektrostymulacja w leczeniu neurogennych i nieneurogennych dysfunkcji wypieraczowo- zwieraczowych, Wiad. Lek., 1998, 60, supp.3, 92 – 97.
 15. Kroll P., Jankowski A., Martyński M., Zastosowanie elektrostymulacji w leczeniu neurogennych dysfunkcji wypieraczowo- zwieraczowych u dzieci z wadami dysraficznymi W: Problemy współczesnej diagnostyki i terapii w neurochirurgii. S. Nowak, R.Żukiel Wyd. Nauk. PTPN, Poznań, 1998, 245-250.
 16. Kroll P., Jankowski A., Martyński M., Becela P., Warzywoda M., Badania videourodynamiczne w kompleksowej cenie zaburzeń układu moczowego u pacjentów z wadami dysgraficznymi, W: Problemy współczesnej diagnostyki i terapii w neurochirurgii” S. Nowak, R.Żukiel Wyd. Nauk. PTPN, Poznań, 1998, 251-256.
 17. Jankowski A., Bernardczyk K., Martyński M., Leczenie powikłań zwężenia ujścia cewki moczowej u dziewcząt, Mat.Nauk.Konf. Sekcji Urol.Dziec. PTChDz Przeszkody podpęcherzowe u dzieci, Gdańsk/Gołuń, 1987,106-109.
 18. Jankowski A., Martyński M., Współistnienie wad dróg moczowych z wrodzonym brakiem nerki, Mat.Nauk.Konf. Sekcji Urol.Dziec. PTChDz Przeszkody podpęcherzowe u dzieci Gdańsk/Gołuń, 1987,89-93.
 19. Błaszczyński M., Jankowski A., Martyński M., Zieliński W., Wrodzona dysplazja torbielowata nerek, Mat.Nauk.Konf. Sekcji Urol.Dziec. PTChDz Przeszkody podpęcherzowe u dzieci, Gdańsk/Gołuń, 1987,89-93.
 20. Harasymczuk J., Błaszczyński M., Jankowski A., Martyński M., Leczenie żylaków powrózka nasiennego metodą laparoskopową, Wiad. Lek., 1998, 60, supp.3, 12 – 15.
 21. Becela P., Jankowski A., Martyński M., Bernardczyk K., Błaszczyński M., Kroll P. Analiza wyników pierwotnej heminefroureterektomii w chirurgicznym leczeniu zdwojeń kielichowo-miedniczkowych., Wiad. Lek., 1998, 60, supp.3, 35 – 39.
 22. Bernardczyk K., Jankowski A., Martyński M., Ocena wyników leczenia operacyjnego wodonercza wrodzonego u dzieci metodą Andersona- Hynesa, Surg. in Childhood Int., 1998, supp 2, 56-57.
 23. Kroll P., Martyński M., Jankowski A., Videocystometria – nowa technika diagnostyczna zaburzeń układu moczowego, Post. Neonatologii, 2000, supp.1., 460-462.
 24. Kroll P., Jankowski A., Martyński M., Pęcherz neurogenny – diagnostyka w okresie noworodkowym, Post. Neonatologii, 2000, supp.1., 463-465.
 25. Kroll P., Jankowski A., Martyński M., Rola elektrostymulacji w leczeniu i rehabilitacji zaburzeń oddawania moczu, Post. Neonatologii, 2000, supp.1., 466-467.
 26. Kroll P., Jankowski A., Martyński M., Badanie urodynamiczne jako podstawowe narzędzie w diagnostyce urologicznej noworodka, Post. Neonatologii, 2000, supp.1., 468-470.

Prace poglądowe


 1. Jankowski A., Martyński M., Zieliński W., Wybrane zagadnienia z diagnostyki i leczenia zastawki cewki tylnej, Mat. nauk. Konf. Nauk. Sekcji Urol. Dziec. PTCHDZ pt.: ”Przeszkody podpęcherzowe u dzieci” , Gdańsk/Gołuń, 30-31.05.86, wyd.1987, 31-33.
 2. Martyński M., Jankowski A., Urazy dróg moczowych u dzieci, Chirurgia Paediatrica Posnaniensis, 2000, 11-20.
 3. Jankowski A., Martyński M., Powikłania w urologii dziecięcej – wybrane zagadnienia Chirurgia Pediatrica Posnaniensis,2000, 122-132.

Prace kazuistyczne


 1. Jankowski A., Martyński M., Vena cava praeureteralis dextra u 17 - letniej dziewczyny Ped. Pol.., 1984,59,153 - 156.
 2. Jankowski A., Martyński M., Warzywoda M., Wrodzony moczowód gigantyczny u 2 letniego dziecka, Pol.Przegl.Radiol.,1990,54,148 - 151.
 3. Jankowski A., Martyński M., Warzywoda M., Wrodzony moczowód gigantyczny u 2-letniego dziecka, Pol. Przeg. Radiol., 1990, 54, 148-151.
 4. Jankowski A., Martyński M., Warzywoda M., Rzadka postać ektopowej torbieli ujścia moczowodu- coecoureterocele, Urol. Pol., 1995, 48, 334 – 339.
 5. Kroll P., Jankowski A., Martyński M., Odlewowa kamica nerkowa i moczowodowa jako urologiczne powikłanie mózgowego porażenia dziecięcego, Wiad. Lek., 1998, 60, supp.3, 98 – 101.
 6. Kroll P., Jankowski A., Martyński M., Rola czynników psychogennych w zatrzymaniu moczu u pacjentki z zespołem leniwego pęcherza, Wiad. Lek., 1998, 60, supp 3, 102 – 105.

Referaty naukowe wydrukowane w formie streszczeń


 1. Jankowski A., Martyński M., Zieliński W., Wybrane zagadnienia z diagnostyki i leczenia zastawki cewki tylnej, Mat.Nauk.Konf.Nauk.Sekcji Urol.Dziec.PTChDz,Gdańsk, 1987,31 – 33.
 2. Błaszczyński M., Jankowski A., Martyński M., Zieliński W., Wrodzona dysplazja torbielowata nerek, Mat.Nauk.Konf.Nauk.Sekcji Urol.Dziec.PTChDz,Gdańsk, 1990,89 - 93.
 3. Wójtowicz M., Zieliński W., Martyński M., Chirurgiczne leczenie chorób jelita grubego u dzieci, Zjazd P.T.Ch.Dz., Toruń, 1978,31.
 4. Sarrazin O., Jankowski A., Martyński M., Trudności diagnostyczne i lecznicze przemieszczonych ujść moczowodowych, Streszcz. Ref., V Zjazd PTChDz,Poznań,1980,37.
 5. Martyński M., Bernardczyk K., Błaszczyński M., Zmienność flory bakteryjnej w zakażeniach układu moczowego u dzieci”, Streszcz. Ref., V Zjazd PTChDz,Poznań,1980,42.
 6. Orkiszewski M., Strzyżewski K., Martyński M., Żywienie pozajelitowe, Konf. Nauk. PTP i PTChDz,Poznań, 1981,11.
 7. Jankowski A., Sarrazin O., Martyński M., Late results of surgical management of hydronephrosis in children, Abstracts, X Kinderchirurgen Kongress,Leipzig,1982,39.
 8. Jankowski A., Martyński M., Bernardczyk K., Wartość renografii diuretycznej w wodonerczu u dzieci, Mat. Nauk. VI Zjazdu PTChDz,Warszawa,1984,119.
 9. Jankowski A., Martyński M., Bernardczyk K., Rola dynamicznych testów diagnostycznych w rozpoznawaniu i ocenie pooperacyjnej wrodzonego wodonercza u dzieci, Mat. Nauk.Zjazdu.PTU,Warszawa,1984.
 10. Zieliński W., Martyński M., Bernardczyk K., Zengteller G., Jankowski A. Mesoblastic nephroma congenitum u dzieci”, Zjazd Nauk.PTU,Warszawa,1984.
 11. Drews E., Piątkowska M.,Ratajczak R., Bittner J., Martyński M., Wodonercze w przebiegu nieprawidłowości rozwojowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci Konf.Nauk.PTP,Poznań,1984.
 12. Zieliński W., Martyński M., Bernardczyk K., Michalewska D., Kaczmarek M., Głuszak B. Guzy Wilmsa u dzieci na materiale Instytutu Pediatrii”, Dzień Onkologii Dziecięcej,Poznań,1985.
 13. Martyński M., Jankowski A., Zieliński W., Anwendung des pressure/flow Untersuchungtestes zur fruehen Beuerteilung der Wirksamkeit der chirurgischen Behandlung von Kongenitalen Ureterabgangstenosen, XII Kinderchirurgenkongress,Gera,1985.
 14. Orkiszewski M., Martyński M., Plastyka spodziectw dalszych typu MAGPI, Symp.Urol.Dziec.,Warszawa,1985.
 15. Jankowski A., Martyński M., Bernardczyk K., 15 - letnie doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu wodonercza u dzieci, Symp.Urol.Dziec.,Warszawa,1986.
 16. Martyński M., Jankowski A., Urodynamiczna ocena skuteczności leczenia operacyjnego wodonercza u dzieci, Konf.Nauk.PTU,Warszawa,1986.
 17. Martyński M., Jankowski A., Wodonercze u dzieci, III Dzień Chir.Dziec.,Poznań,1986.
 18. Jankowski A., Martyński M., Bernardczyk K., Torbiele ujść moczowodowych, III Dzień Chir.Dziec.,Poznań,1986.
 19. Martyński M., Jankowski A., Zastosowanie testu przepływowo - ciśnieniowego do wczesnej oceny skuteczności leczenia operacyjnego wodonercza u dzieci, III Symp.Urol.Dziec.,Warszawa,1986.
 20. Jankowski A., Zieliński W., Martyński M., Hydronephrose bei Kindern. Beobachtungen an 240 Fallen, Abstracts, XIII Symp. d. Gesselschaft fuer Kinderchirurgie,DDR,1987.
 21. Jankowski A., Martyński M., Bernardczyk K., Warzywoda M., Zastawki cewki tylnej u dzieci, Konf.Nauk.PTChDz,Poznań,1987.
 22. Jankowski A., Martyński M., Zieliński W., Bernardczyk K., Wskazania do endoskopii w urologii dziecięcej, III Symp.Urol.Dziec.,Warszawa,1987.
 23. Warzywoda M., Jankowski A., Martyński M., Harasymczuk J., Wartość USG w diagnostyce wybranych schorzeń dróg moczowych u dzieci, III Symp.Urol.Dziec.,Warszawa,1987.
 24. Jankowski A., Martyński M., Warzywoda M., Zieliński W., Bortkiewicz E., Weryfikacja kliniczna obrazu USG dróg moczowych u dzieci, III Symp.Urol.Dziec.,Warszawa,1987.
 25. Jankowski A., Sarrazin O., Martyński M., Zieliński W., Bernardczyk K.Wczesne i odległe wyniki leczenia odpływów pęcherzowo - moczowodowych Konf.Nauk.PTChDz,Gdańsk,1987.
 26. Martyński M., Jankowski A., Harasymczuk J., Warzywoda M. Odpływ pęcherzowo - moczowodowy w zdwojeniach górnych dróg moczowych Konf.Nauk.PTChDz,Gdańsk,1987.
 27. Jankowski A., Zieliński W., Martyński M., Unsere Erfahrung in der operativen Behandlung des Megaureters, XIX Reunion annuele Societe Suisse de Chirurgie Infantile,Lausanne,1987.
 28. Martyński M., Jankowski A., Harasymczuk J., Ocena skuteczności leczenia odpływów pęcherzowo - moczowodowych metodą “en bloc”, IV Symp.Urol.Dziec.,Warszawa,1988.
 29. Jankowski A., Martyński M., Zieliński W., Warzywoda M., Taktyka leczenia chirurgicznego torbieli ujść moczowodowych, IV Symp.Urol.Dziec.,Warszawa,1988.
 30. Jankowski A., Martyński M., Bernardczyk K., Leczenie ektopii śród - i pozazwieraczowych moczowodów, IV Symp.Urol.Dziec.,Warszawa,1988.
 31. Jankowski A., Martyński M., Zieliński W., Warzywoda M., Postępowanie w urazach nerek u dzieci leczonych w Klinice Chirurgii Dziecięcej IP AM w Poznaniu, Streszcz. Ref. VII Zjazdu PTChDz,Szczecin,1988.
 32. Martyński M., Wskazania do cystoskopii, metody i wyniki leczenia operacyjnego odpływów pęcherzowo – moczowodowych, Konf.Nauk.PTP,Poznań,1988.
 33. Martyński M., Jankowski A., Zieliński W., Wskazania do leczenia chirurgicznego w urazach nerek, Konf.Nauk.PTChDz,Gdańsk,1989.
 34. Jankowski A., Martyński M., Pęcherz neurogenny, Zebr.Nauk.PTChDz,Poznań,1990.
 35. Błaszczyński M., Jankowski A., Martyński M., Zieliński W., Wrodzona dysplazja torbielowata nerek, Zebr.Nauk.PTChDz,Poznań,1990.
 36. Jankowski A., Bernardczyk K., Martyński M., Indywidualizacja leczenia ektopowej torbieli ujścia moczowodowego u dzieci, VI Symp.Urol.Dziec.,Warszawa,1990.
 37. Martyński M., Jankowski A., Bernardczyk K, Torbiel prosta ujścia moczowodu VI Symp.Urol.Dziec.,Warszawa,1990.
 38. A. Jankowski, M. Martyński, K. Bernardczyk, Kamica odlewowa nerek u dzieci Streszcz. Ref. X Symp.Nefrol. Dziec, Szczecin, 25-26.05,1990
 39. M. Piątkowska, A. Warzywoda, A. Jankowski, M. Martyński, J. Bittner, E. Trejster Nieprawidłowości rozwoju dolnego odcinka układu moczowego jako przyczyna wodonercza u noworodków i niemowląt, Streszcz. Ref. X Symp.Nefrol. Dziec, Szczecin, 25-26.05,1990.
 40. Błaszczyński M., Jankowski A., Martyński M., Bernardczyk K., Wyniki leczenia odpływów pęcherzowo - moczowodowych u dzieci zmodyfikowaną techniką Leadbetter – Politano, X Symp.Urol.Dziec.,Warszawa,1994.
 41. Becela P., Jankowski A., Martyński M., Bernardczyk K., Błaszczyński M. Ocena czynnościowo - morfologiczna miąższu nerkowego u dzieci ze zdwojeniem układu kielichowo - miedniczkowego leczonych heminefrectomią, Konf.Nauk.PTChDz,Gdańsk,1994.
 42. Krynicki T., Jankowski A., Piątkowska - Kopczyk M., Warzywoda M., Martyński M., Maciejewski J., Czynność nerek przed i po chirurgicznym usunięciu przeszkody w układzie moczowym u noworodków i niemowląt, Konf.Nauk.PTChDz,Gdańsk,1994.
 43. Martyński M., Jankowski A., Bernardczyk K., Warzywoda M., Trejster E., Odlewowa kamica białkowa u dzieci, Konf.Nauk.PTChDz,Gdańsk,1994.
 44. Bernardczyk K., Jankowski A., Becela P., Martyński M., Ostre wodonercze u dzieci spowodowane naczyniem dodatkowym, Konf.Nauk.PTChDz,Gdańsk,1994.
 45. Jankowski A., Martyński M., Zieliński W., Rólski M., Indikationen zur Endoskopie in der Kinderurologie, XIV Symp. Gesell. Kinderchir., Schwerin,1988.
 46. Jankowski A., Martyński M., Zieliński W., Leczenie kamicy odlewowej u dzieci, V Symp. Urol. Dziec., Warszawa, 1989.
 47. Martyński M., Neurogenny pęcherz moczowy, X Dzień Neurochirurgii Pediatrycznej, Poznań,1995.
 48. Jankowski A., Martyński M., Ocena skuteczności leczenia operacyjnego żylaków powrózka nasiennego metodą Bernardiego, XI Sympozjum Urol.Dziec.,Warszawa,1995.
 49. Jankowski A., Martyński M., Trejster E., Odpryskowiec (choristoma) gruczołu nadnerczowego w okolicy powrózka nasiennego i jądra, XI Sympozjum Urol.Dziec.,Warszawa,1995.
 50. Martyński M., Jankowski A., Warzywoda M., Diagnostyka i leczenie urazów dróg moczowych u dzieci, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Specj. ZOZ-u dla Dzieci I Młodzieży, w Osiecznej k/Leszna, 3.06.1995.
 51. Jankowski A., Martyński M., Obrażenia układu moczowego u dzieci, Zebranie Nauk. PTChDz i Kaliskiego Tow. Lek., Gołuchów, 1995.
 52. Więckowski J., Becela P., Jankowski A., Martyński M., Model postępowania w neurogennej dysfunkcji układu moczowego u dzieci z wadami dysraficznymi w materiale Kliniki Chirurgii Dziecięcej IP AM w Poznaniu, XI Symp. Urol. Dziec., Zacisze k. Bydgoszczy, 1995.
 53. Martyński M., Jankowski A., Becela P., Błaszczyński M., Nowotwory pęcherza moczowego u dzieci - problemy diagnostyczne, XI Symp. Urol. Dziec., Zacisze k. Bydgoszczy, 1995.
 54. Jankowski A., Martyński M., Doświadczenia własne w stosowaniu “URO - VAXOM” w cystitis cystica u dzieci, Zebranie Sekcji Nefrologii PTP, Poznań, 1995.
 55. Jankowski A., Martyński M., Bernardczyk K., Pozazwieraczowa ektopia ujścia moczowodu u dziewcząt, 26 Kongres Naukowy PTU, Poznań, 1996, Urol. Pol.(Suplement), str.63.
 56. Bernardczyk K., Jankowski A., Martyński M., Wskaźnik Vourinena i badanie ultrrasonograficzne w ocenie wyników leczenia operacyjnego wodonercza u dzieci, 26 Kongres Naukowy PTU, Poznań, 1996 Urol. Pol.(Suplement), str.64.
 57. Jankowski A., Bernardczyk K., Becela P., Martyński M., Ostre wodonercze współistniejące z dolnobiegunowym naczyniem krwionośnym u dzieci, 26 Kongres Naukowy PTU, Poznań, 1996, Urol. Pol.(Suplement), str.65.
 58. Martyński M., Jankowski A., Warzywoda M., Trejster E., Odlewowa kamica białkowa nerek u dzieci, 26 Kongres Naukowy PTU, Poznań, 1996, Urol.Pol.(Suplement), str.81.
 59. Jankowski A., Bernardczyk K., Becela P., Martyński M., Ostre wodonercze u dzieci współistniejące z dolnobiegunowym naczyniem nerkowym IX Zjazd P.T.Ch.Dz., Kraków, 1996, Streszczczenia, str.13 – 14.
 60. Bernardczyk K., Jankowski A., Martyński M., Ocena wyników operacyjnego leczenia wodonercza wrodzonego u dzieci metodą Andersona - Hynes’a, IX Zjazd P.T.Ch.Dz., Kraków, 1996, Streszczczenia, str. 81 –82.
 61. Bernardczyk K., Jankowski A., Martyński M., Wskaźnik Vuorinena i badanie ultrasonograficzne w ocenie wyników leczenia operacyjnego wodonercza wrodzonego u dzieci, IX Zjazd P.T.Ch.Dz., Kraków, 1996, Streszczczenia, str. 82 –83.
 62. Kroll P., Jankowski A., Martyński M., Wskazania do zastosowania klejów tkankowych w urologii, Konf. Naukowa Sekcji Urol. Dziec. P.T.Ch.Dz., Kielce, 1997.
 63. Jankowski A., Martyński M., Becela P., Kroll P., Wskazania do badania urodynamicznego u dzieci, Zebranie Naukowe Oddziału Wielkopolskiego PTU, Sieraków, 18-19.9.1998.
 64. Jankowski A., Martyński M., Kroll P., Becela P., Postępy diagnostyczne w moczeniu nocnym”, Zebranie Naukowe PTChDz z okazji XXXIII Lecia Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Gostyniu, 26.9.1998.
 65. Kroll P., Jankowski A., Martyński M., Becela P., Warzywoda M., Rola badań video-urodynamicznych w kompleksowej ocenie zaburzeń układu moczowego u pacjentów z wadami dysgraficznymi, Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Poznań, 24-27.9.1998, Streszczenia: 169-170.
 66. Kroll P., Jankowski A., Martyński M., Elektrostymulacja w leczeniu neurogennych dysfunkcji wypieraczowo-zwieraczowych u dzieci z wadami dysraficznymi Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Poznań, 24-27.9.1998, Streszczenia: 169-170.
 67. Becela P., Jankowski A., Martyński M., Bernardczyk K., Błaszczyński M., Kroll P. Analiza wyników pierwotnej heminefroureterektomii w chirurgicznym leczeniu zdwojeń w układach kielichowo- miedniczkowych, XXVIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Cieszyn, 1998, Urologia Polska, 1998/51/1a, 199.
 68. Błaszczyński M., Jankowski A., Martyński M., Ocena wyników leczenia chirurgicznego odpływów wstecznych pęcherzowo- moczowodowych u dzieci metodą Politano-Leadbettera XXVIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Cieszyn, 1998, Urologia Polska, 1998/51/1a, 202.
 69. Kroll P., Jankowski A., Martyński M., Intravesical atropine instillation in the treatment of detrusor overactivity in children, XIVth Congress of the European Association of Urology, Stockholm, 7-11.04.1999, European Urology, 1999/35/S2, 173.
 70. Kroll P., Martyński M., Jankowski A., Biofeedback in the treatment of discoordinated voiding in children, Xth Congress of the European Society for Pediatric Urology, Istanbul, 15-17.04.1999, Brit.J.Urol., 1999/83/3, 94.
 71. Kroll P., Jankowski A., Martyński M., Complicated course of the „lazy bladder syndrome” in a 14-year-old girl, Xth Congress of the European Society for Pediatric Urology, Istanbul, 15-17.04.1999, Brit.J.Urol., 1999/83/3, 111.
 72. Harasymczuk J., Jankowski A., Martyński M., Błaszczyński M., Classical and laparoscopic varicocelectomy in children”, VIIIth International Congress for Endosurgery in Children, Berlin, Abstracts, 26 – 30.04.1999.
 73. Kroll P., Jankowski A., Martyński M., Bernardczyk K., Selective alpha-1 blocker in the treatment of dyscoordinated voiding in children., Medical Science Monitor, 2000, 6, supp.4, 23.
 74. Harasymczuk J., Błaszczyński M., Jankowski A., Mańkowski P., Rólski M., Martyński M., Bernardczyk K., Warzywoda M., Varicocele – classical surgery and laparoscopic treatment in schoolboys, Medical Science Monitor, 2000, 6, supp.4, 23.
 75. Mańkowski P., Kroll P., Harasymczuk J., Rólski M., Jankowski A., Martyński M. Fibrine glue in operations of traumatic lesions of parenchymal organs, Medical Science Monitor, 2000, 6, supp.4, 62.
 76. Martyński M. , Jankowski A., Bernardczyk K., Kroll P., Warzywoda M., Evaluation of fibrine glue application to treatment of renal lacerations in children, Medical Science Monitor, 2000, 6, supp.4, 62.